FANDOM


Kody do gryEdytuj

W grze wciskamy przycisk ESC na klawiaturze, następnie Wprowadź kod i wpisujemy:

Napój Potęgi - a8b479b52cd8

Magiczny Pierścień Waleczności - 14bb5655458d

Pierścień Leczenia - 3aed77ac2edf

Pierścień Zdrady - c458aec126d6

Broń - 48967f3b5c3dd35a49047661684048a2eefa576499093038a  ade5577749c8c4f4b8a718f169f38b7f608d64f95eed99bf9f7 
dc1993a803b516fe45621f8849d6

Zbroja - 7ce76523c85d2ab546f1748ba947bc70075997eade8e0342  e4541e55d888bef9880b7d2d4927738e2d61cafa1a717a062e46 
6adf26dec4f335c62aa30e0411e5

By odebrać te przedmioty należy udać się do Nadoret, tam spotkamy mężczyznę z koniem.